Menu

Menu

Ny Kirstineberg B&B Events ApS
Ny Kirstinebergvej 7-9
4800 Nykøbing Falster

+45 70 279 279
mb@nykirstineberg.dk

Pinterest Facebook Instagram

Priser & Booking

 

1/2-DAGS PAKKE UDEN FROKOST
Fra DKK 295 pr. person inkl. formiddagsbuffet, minimum 15 personer.

Tillæg på DKK 1.700 ved samlet antal deltagere under 15 personer.

 

 

1/2-DAGS PAKKE MED FROKOST
Fra DKK 420 pr. person, minimum 15 personer.

Tillæg på DKK 1.700 ved samlet antal deltagere under 15 personer.

 

DAGSPAKKE
Fra DKK 560 pr. person, minimum 15 personer.

Tillæg på DKK 1.700 ved samlet antal deltagere under 15 personer.

 

 

Lokaleleje borde, stole og hvide duge
Trådløst internet
Vand i mødelokalet
Kaffe/the, croissant og frisk hel frugt.

 

Lokaleleje borde, stole og hvide duge
Trådløst internet
Vand i mødelokalet
Formiddagsbuffet inkl. kaffe/the, croissant og frisk hel frugt.
Frokostmenu inkl. 1 sodavand pr. person.

 

Lokaleleje borde, stole og hvide duge
Trådløst internet
Vand i mødelokalet
Formiddagsbuffet inkl. kaffe/the, croissant og frisk hel frugt.
Frokostmenu inkl. 1 sodavand pr. person.
Eftermiddagspause med Kaffe/the og kage.

 

Booking
For spørgsmål eller booking, kontakt Marianne på 70 279 279
eller på mail: mb@nykirstineberg.dk

 
 
 

Betingelser for afholdelse af møder og konferencer på Ny Kirstineberg Gods
1. Indledende bemærkninger
a) Disse generelle betingelser gælder for Ny Kirstineberg Gods, herefter NKG.
b) Afbestilling og reduktion skal altid meddeles NKG skriftligt og genbekræftes af NKG for at opnå gyldighed.

2. Bestilling:
Bestillingen kan ske mundtligt eller skriftligt. NKG skal bekræfte skriftligt. Bekræftelsen skal indeholde specifikationer om pris, antal personer og øvrige dele i arrangementet samt ønsker i forhold til bestillingen.
Senest 14 dage før mødets start skal kunde sende program/tidsplan med angivelse af måltider og øvrig servering.

3. Reduktion/Afbestilling
Et møde kan afbestilles senest 30 dage før ankomstdato. Afbestilling vil sige, at der foretages hel eller delvis annullering, reduktion, afkortning eller lignende ændringer i mødet. Det endelige møde kan højst reduceres med 50% vederlagsfrit inden 30 dage før ankomst.

Følgende betingelser gælder for reduktion af mødet:
Reduktion på op til 50% af det endelige møde skal meddeles NKG skriftligt senest 20 dage før ankomstdato.
Reduktion på op til 35% af det endelige møde skal meddeles NKG skriftligt senest 10 dage før ankomstdato.
Reduktion på op til 10% af det endelige møde skal meddeles NKG skriftligt senest 5 dage før ankomstdato.
Reduktion på mindre end 5% af det endelige møde skal meddeles NKG skriftligt senest 3 dage før ankomstdato.
Ved no-show, forsinket ankomst og for tidlig afrejse betales fuld pris.

4. Betaling af godtgørelse
NKG kan kræve fuld dækning for ydelser, der ikke kan afbestilles, dvs. ydelser som NKG på vegne af kunden har bestilt eksternt.

5. Ophævelse af mødet
NKG forbeholder sig retten til at ophæve mødet, såfremt dele af eller hele mødet bliver videre-solgt til 3. part. Dette berettiger ikke til nogen form for erstatning.

6. Betaling/Depositum
Hvis der er truffet aftale om at betale depositum, skal et beløb svarende til 50 % af prisen på det bestilte møde betales senest 30 dage før ankomstdato. Hvis depositum ikke betales rettidigt, betragtes det som afbestilling af mødet.
Betaling er forfalden 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling pålægges 1,5% rente pr. påbegyndt måned samt administrationsgebyr på DKK 150.

7. Forbehold for prisændringer
NKG forbeholder sig retten til at regulere priserne, såfremt der sker ændringer i moms, afgifter eller andet, som er uden for NKG’s indflydelse. NKG skal omgående informere om pristillæg. Priserne bliver reguleret pr. 1. januar hvert år. Medmindre andet fremgår af bekræftelsen, vil det være årets priser, der er opgivet i bekræftelsen.

8. Generelle forbehold/Force Majeure
Hvis NKG’s forpligtelser skulle påvirkes af strejke, lockout, blokade, krig, begrænsninger i leverancer eller andre omstændigheder, som NKG ikke er herre over kan NKG hæve aftalen uden at være forpligtet til at yde nogen form for erstatning. Hvis underskriver ikke overholder sine forpligtelser i henhold til denne aftale, kan NKG hæve aftalen uden at være forpligtet til at yde nogen form for erstatning.

9. Tvister
Tvister angående fortolkning eller brug af denne aftale skal afgøres efter dansk ret.

 

For mere information
mb@nykirstineberg.dk +45 70 279 279

Pinterest Facebook Instagram
Anmeldelser på Facebook